Onze certificaten

Bij Select Projects hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De veiligheid en gezondheid van onze professionals zijn van groot belang. We zijn betrokken bij het beheersen van risico’s die onze medewerkers lopen in hun werkomgeving. Om ons daarin te ondersteunen, werkt Select Projects in België en Nederland sinds 2015 volgens OHSAS 18001.

In Nederland zijn we in het bezit van een NEN 4400-1 certificering. Deze nationale kwaliteitsnorm omtrent afdracht van belastingen en sociale premies zorgt dat wij gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Voor de activiteiten in Nederland kunnen wij u een geldige verklaring Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) verstrekken. Select Projects Nederland beschikt daarbij over een geldige SBI-code volgens de Wet Allocatie Arbeid Door Intermediairs (WAADI) en over een geblokkeerde rekening (G-Rekening) voor juiste en tijdige afdracht loonheffing.

Om bedrijven in Nederland te helpen met het tekort aan technici, kunnen we als referent geschoolde technici uit het buitenland naar Nederland halen. Hiervoor zijn we gekwalificeerd met het IND-certificaat.

Verder is Select Projects in Nederland ook aangesloten bij de Vereniging van detacheerders, een branchevereniging opgericht in 2019, in Nederland. VvDN zet zich in voor gedetacheerden en organisaties die detacheren tot hun kernactiviteit rekenen 

In België zijn we door de Belgische beroepsvereniging Federgon erkend als Certified Member Projectsourcing. Deze erkenning biedt garanties over de juiste toepassing van de regelgevingen en onderstreept het voortdurende streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Zo komen, onder meer, volgende thema’s aan bod: knowhow en beroepsbekwaamheid, aanvaarding en uitvoering van de opdracht, vertrouwelijkheid, ethisch ondernemen, burgerlijke aansprakelijkheid.