(Petro) Chemicals & Energy

Efficiëntie en kostenbeheersing zijn vandaag belangrijke thema's voor bedrijven in de chemische sector. Procesverbeteringen staan daarom hoog op de agenda, net zoals het integreren van strengere milieueisen en duurzaamheidsnormen naar aanleiding van o.a. de schaarste aan grondstoffen. Slimme technologieën en het gebruik van Big Data-analyses bieden heel wat optimalisatiemogelijkheden in het kader van de circulaire economie.

Select Projects zoekt graag met u naar de juiste toepassing van deze evoluties in uw bedrijf!

Vakexperts in Engineering, Construction, Operations & Maintenance

Select Projects onderscheidt zich in het samenbrengen van het juiste talent en de gewenste expertise, in nauwe samenwerking met onze klanten. Wij staan voor het opbouwen van lange termijn relaties om optimaal rekening te kunnen houden met uw business drivers, operations, resources en werkmethodieken.

Ons team van vakexperts realiseert, optimaliseert en onderhoudt uw kwalitatieve processen en projecten in volgende domeinen:

  • Engineering
  • Construction
  • Operations & Maintenance

Select Projects Academy

We zetten individuele professionals of volledige projectteams in op een flexibele of permanente basis, zowel op korte als op lange termijn. Met onze Select Projects Academy zorgen we voor continue ontwikkeling van hun kennis en kunde, rekening houdend met de behoeften vanuit de projecten van onze klanten. Dit via zowel individuele en collectieve opleidingen, als kennisdeling binnen ons bedrijf.

Meer weten?