Detacheerder is werkgever, ook bij Select Projects

Gepubliceerd op: 27 oktober 2020

De Vereniging van Detacheerders Nederland organiseerde eind september een bijeenkomst die live te volgen was op YouTube. Maikel Pals (voorzitter VvDN), Johan Zwemmer (lid Commissie Borstlap), Hugo-Jan Ruts (ZiPconomy) en Tweede Kamerleden Hilde Palland (CDA) en Gijs van Dijk (PvdA) waren aanwezig. Hoofdonderwerp was de plaats die detacheren krijgt binnen de Commissie Borstlap.

Drie rijbanen

Detacheren is een specifieke contractvorm die voor buitenstaanders vaak zweeft tussen uitzenden en werkgeverschap. Zo ook voor de Commissie Borstlap die de regering adviseert om drie contractvormen of drie rijbanen te hanteren op de arbeidsmarkt: Eén voor de werknemer (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd), één voor de zelfstandige (overeenkomst van opdracht of overeenkomst tot aanneming van werk) en één voor de uitzendkracht (uitzendovereenkomst).

Waar detacheren een plek krijgt in dit voorstel, is onduidelijk. VvDN-voorzitter Maikel Pals vroeg tijdens de bijeenkomst ‘Dialoog over detacheren’ meer uitleg.

Detacheerder is ‘gewone werkgever’

Volgens de wet valt detacheren onder uitzenden (WAADI), maar detacheren en uitzenden is in de praktijk lang niet hetzelfde. Om arbeid op te vangen gedurende ziek en piek, doen bedrijven een beroep op uitzendkrachten. Select Projects daarentegen levert expertise aan klanten, een toegevoegde waarde, iets wat de klant zelf niet in huis heeft. Deze contractvorm wordt detacheren genoemd. Onze medewerkers staan op de loonlijst van Select Projects. Zij zien ons als hun werkgever, wij zorgen voor de geschikte opleidingen en zijn betrokken bij evaluaties en hun carrière. 

“Als de detacheerder zich specifiek richt op zijn expertise – het opleiden en inzetten van (aankomend) specialisten – dan valt die onder rijbaan één en is hij dus gewoon een werkgever”, verduidelijkt Johan Zwemmer (Commissie Borstlap) in de bijeenkomst. Maar hij maakt daarbij ook de kanttekening dat dit in de praktijk niet altijd het geval is. “Veel mensen bij detacheerders zijn feitelijk uitzendkrachten, en die hebben dan niet de rechtsbescherming van een gedetacheerde.” De grens is op papier niet eenduidig.

In de praktijk moeilijk

Om zulke wanpraktijken tegen te gaan legt de VvDN strenge eisen op aan zijn leden. Ook Select Projects is lid van de Vereniging voor Detacheerders Nederland en wij zorgen ervoor dat het verschil tussen detacheren en uitzenden duidelijk is. Maar in de praktijk is dit soms moeilijker dan gedacht.

Bij detacheren is de grens werkgever en opdrachtgever heel duidelijk. Je levert als werknemer een expertise aan je opdrachtgever maar volgt de werkwijze op van je werkgever. In de praktijk heeft je opdrachtgever dus geen gezag. Hier moet volgens Zwemmer moderner naar gekeken worden. Een opdrachtgever kan een gedetacheerde schilder vragen de muur rood te verven, maar niet om van onder naar boven te schilderen, die expertise moet van de werkgever of detacheerder komen.

Ook wat betreft opleidingen zijn de grenzen niet altijd even duidelijk. Normaal gezien zou de werkgever, in dit geval de detacheerder moeten instaan voor opleidingen. Maar kan een gedetacheerde medewerker ook niet worden opgeleid op de werkvloer door de opdrachtgever?

Volgens Pals moeten detacheerders plaats krijgen op rijbaan 1 of op een eigen rijbaan en niet op rijbaan 3 (uitzenden). Een extra rijbaan, daar is Zwemmer niet voor te vinden. Een compromis waarbij detacheren op rijbaan 1 kan worden geplaatst mits enkele aanpassingen, daar kan Pals mee akkoord gaan. Al zal hiervoor ook de politiek een en ander moeten aanpassen in de wetgeving.

Bekijk de bijeenkomst op YouTube.
Bron: https://bit.ly/2HviIj3