De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Gepubliceerd op: 1 juli 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet van Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor personeel dat u in dienst heeft, maar ook voor personeel dat via Select Projects bij u werkt.

De Wet van Arbeidsmarkt in Balans werd onlangs gewijzigd. Er werden extra maatregelen toegevoegd met als doel flexibele werknemers meer zekerheid te geven. Zij hebben vaak minder goede arbeidsvoorwaarden en minder rechten dan werknemers met een vast contract.

We overlopen de zes veranderingen:

1. WW premie

Een werkgever zal een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract, en een hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract.

2. Cumulatiegrond

Er is een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Hierdoor kunnen werkgevers verschillende ontslaggronden met elkaar combineren en wordt het eenvoudiger een werknemer te ontslaan.

3. Transitievergoeding

Een werknemer heeft nu vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Een werkgever mag bij het berekenen van de transitievergoeding niet meer afronden op halve jaren.

4. Ketenregeling

De ketenregeling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Een werknemer heeft pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract. Er kunnen maximum 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar worden aangegaan, het volgende contract is dan automatisch een vast contract.

5. Payrollwerknemer

Werknemers die in 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Payroll-bedrijven kunnen dus geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling hanteren voor payroll-medewerkers.

6. Oproepwerknemers

Werkgevers moeten sinds 2020 oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Bron: https://tinyurl.com/ydku747s