“BIM”: verdergaan dan gebouwen

Gepubliceerd op: 28 mei 2019

Bij Select Projects betekent kwaliteit de inzet van echte mensen. Deze echte mensen zijn altijd bereid tot innovatie. BIM is een manier van werken die onze medewerkers gebruiken in uiteenlopende projecten, vooral in de bouw. Maar door dagelijks gebruik leren onze experts de verschillende toepassingen van BIM in andere sectoren kennen. Tarik, een van onze Nederlandse collega's, gaat in dit artikel dieper in op enkele nieuwe toepassingen van BIM.

Auteur: Tarik Alboustani, Research and Development, Select Projects; Nederland; mei 2019

'BIM': het gebouw voorbij


Een overzicht van BIM in andere vormen


BIM is onmiskenbaar een van de populairste softwaretrends. Het is een snelgroeiende markt, niet alleen in gebouwen maar ook op andere vlakken. Men verwacht dat de globale omzet, die in 2017 zo'n 4,5 miljard bedroeg [Value Market Research, 2019], tegen 2022 zal stijgen tot 11,7 miljard [Allied Market, 2019]. Dit proces wordt namelijk niet alleen gebruikt in de bouwsector en in de architectuur. 

Dit artikel gaat dieper in op enkele geavanceerde projecten die gebruikmaken van dit nieuwe proces. BIM kan een grote invloed hebben op het ontwikkelen van de toekomst van deze ondernemingen. Door BIM te implementeren, kunnen ze hun grenzen verleggen. Van het produceren van gebouwonderdelen, gebouwgeïntegreerde landbouw (BIA) in stedelijke gebieden en het beheren van middelen in telecommunicatie tot slimme steden. Dankzij BIM kunnen bedrijven hun middelen beter beheren, hun werking verbeteren, de kosten onder controle houden en sneller produceren. Deze nieuwe manier van werken kan de toekomst van de bouwsector en alles daarbuiten verder helpen te ontwikkelen.

In de productie heeft BIM als concept de laatste jaren sterke vooruitgang geboekt, vooral in combinatie met het Internet of Things (IoT) en productieoptimalisatie. BIM wordt bijvoorbeeld met succes toegepast in de glassector, waar het gebruikt wordt tijdens het productieproces, van de fabricage van floatglas tot de toeleveringsketen en in geveltechniek. Van het sorteren van het glas volgens snijgrootte, het ordenen van de racks voor een snellere verwerking, het analyseren van de kosten en de productieaantallen tot het ontwerpen van gebouwenschillen. Door 'BIM' te integreren in de volledige ketting, dalen de kosten en stijgt de productie en de winst in een toepassing buiten de bouwsector.


Fig. 1: Optimalisatie van de productievolgorde & het ordenen van de racks, van de afmetingen van de onderdelen tot de volgorde van de elementen, voor een optimale productiesnelheid van bij de beginfase. Bron A+W Software GmbH. 

Naast de glassector wordt BIM ook gebruikt in de landbouwsector. Het 'BIAIM', informatiemodellering van gebouwgeïntegreerde landbouw in stedelijke omgevingen, zoals een groen dak, hydrofonische serres en groene gevels. Volledig geïsoleerd of alleen met kunstlicht onder de vorm van plantfabrieken. Er werd veel onderzoek gedaan naar het biologisch proces van planten met behulp van computermodellen. Het biologische groeiproces van planten wordt in deze computermodellen voorgesteld op een manier die sterk gelijkt op de fotosynthese in planten in de natuur. Computermodellen kunnen de groei van de gewassen opvolgen en voorspellen, in combinatie met alle andere gegevens: kosten, winst, energieverbruik. De gegevens worden afgeleid uit deze slimme modellen voor alle CEF-types ('gebouwen gecontroleerde omgevingen').


Fig. 2. Plantdistributie via de BIAIM plugin in Autodesk Revit. Bron [Zeeshan, Ahmed, Khan, 2018]

Anderzijds wordt BIM ook gebruikt in andere toepassingen, zoals telecommunicatie, stadsnetwerken, wegen en infrastructuur enz. Dankzij BIM kunnen de data beter geanalyseerd worden. Het maakt de normale 2D-weergave en stadsplanner slimmer en efficiënter wat middelenbeheer en onderhoud betreft. Eén model bevat alle nodige informatiesets.

De voorbeelden in deze verschillende domeinen illustreren de toekomstige mogelijkheden van BIM. Het nieuwe model heeft meer te bieden dan de huidige klassieke b2b-communicatie. Maar er is meer ruimte om te ontwikkelen in BIM, door technologieën zoals Artificiële Intelligentie en Internet of Things te combineren. Zo kunnen deze intelligente 3D-modellen slimmer op elkaar inspelen en zijn ze niet alleen gebaseerd op data.


Fig. Z4: Workflow Artificiële Intelligentie (machinaal leren om de best mogelijke input te leveren voor de klimaatsturing van een komkommerserremodel door het daglicht, de schermbeweging, ventilatie en CO2-injectie aan te passen). Concept: Veronika Heidegger Arup. Grafiek door de auteur.

Wil je meer weten over het artikel of wil je graag aan de slag in de wereld van BIM, contacteer ons via 010-2687110 of info@select-projects.nl


Referenties

  • Building integrated agriculture information modelling (BIAIM): An integrated approach towards urban agriculture Rana Khan⁎, Zeeshan Aziz, Vian Ahmed; School of the Built Environment, ;University of Salford, Manchester, M54WT, UK; 2018
  • Alboustani Tarik, Mobile Plant Factory An Explanatory guide for designing travelling Plant factory with Hybrid lighting system using computational design workflow; TU Delft; June, 2018 
  • A+W Software GmbH; https://www.a-w.com/uk/products/a-w-clarity/a-w-production/; Visited May 2019 
  • Value Market Research ;Global Building Information Modeling (BIM) Market Report; https://www.valuemarketresearch.com/contact/building-information-modeling-bim-market/download-sample;visited May 2019 
  • Allied Market research; Building Information Modeling (BIM) Market is Expected to Garner by 2022; https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/building-information-modeling-market.html; visited May 2019